đŸ–±ïž tudo que vocĂȘ pode ser em um click

Login

Um só link, milhÔes
de oportunidades

Conheça a melhor plataforma de posicionamento
estratégico no mundo digital.

VocĂȘ sabe a importĂąncia de uma bio bem feita?

Um link bem feito na bio Ă© essencial para aumentar o engajamento e direcionar trĂĄfego para seu site ou outras plataformas. Uma bio clara e concisa com um link fĂĄcil de clicar pode ajudar a estabelecer sua marca e aumentar sua credibilidade online.
Para quem Ă© o abre.bio?

đŸ–±ïž creators

👔 agĂȘncias

🏬 lojistas

❀ para todos

Uma plataforma completa,
pensada para vocĂȘ!

Posicionar-se bem no mercado digital Ă© crucial, mas como fazer tudo isso em um sĂł lugar? NĂłs resolvemos esse problema para vocĂȘ. Crie listas, anuncie, posicione-se, faça ofertas, venda, monitore, redirecione e gere QR Codes com facilidade em um sĂł lugar. 

Para criadores de conteĂșdo, influenciadores, lojistas e profissionais, temos inĂșmeras possibilidades para ajudĂĄ-los a gerenciar seus contatos, informaçÔes e controlar estrategicamente seu negĂłcio. E o melhor: personalize tudo do seu jeito!

AgĂȘncias temos algo exclusivo para vocĂȘs

AgĂȘncias precisam ter tudo em um sĂł lugar para atender seus clientes de forma eficiente. Com nossas soluçÔes, Ă© possĂ­vel controlar e monitorar tudo em um sĂł painel, incluindo a criação de um link na bio estratĂ©gico. Para projetos individuais, oferecemos facilidade na criação e organização, permitindo que relatĂłrios de campanhas sejam entregues aos clientes de maneira ĂĄgil.

E se vocĂȘ tem um cliente VIP com um grande nĂșmero de seguidores, podemos ajudĂĄ-lo a criar uma Bio Premium exclusiva.

Vamos ao teste para saber porquĂȘ vocĂȘ precisa do abre.bio
Responda mentalmente as perguntas abaixo e confira o resultado em seguida:
Resultado: Se vocĂȘ respondeu sim para uma dessas perguntas, vocĂȘ precisa do Abre.bio.

Alguns plus do Abre.bio

GestĂŁo de Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GestĂŁo de QR Codes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gerador de VCard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GestĂŁo de Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GestĂŁo de Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GestĂŁo de Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Algumas marcas que utlizam
e vocĂȘ deve conhecer

Algumas dĂșvidas que vocĂȘ pode ter
respondidas de forma rĂĄpidĂĄ
Accordion #1
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion #2
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion #3
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion #1
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion #2
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion #3
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nossos preços

Responda mentalmente as perguntas abaixo e confira o resultado em seguida:

Éos

O plano free do Abre.bio onde vocĂȘ pode usar atĂ© 15 blocos, para um link e um projeto. Nele vocĂȘ tambĂ©m conta com o suporte via email do nosso time.

R$ 0

Atena

Melhor Escolha

O plano Atena Ă© para quem gerencia mais contas ou tem mais projetos em paralelo. Com ele vocĂȘ pode ter atĂ© 10 projetos, QR codes ilimitados e 40 blocos.

R$ 189,90

/ano

Cronos

Este plano Ă© ideal para agĂȘncias que gerenciam muitas contas e sempre tem clientes novos chegando. SĂŁo links e projetos ilimitados, com 40 blocos disponĂ­veis. AlĂ©m de contar com nosso suporte por e-mail e WhatsApp.

R$ 419,90

/ano

Éos

O plano free do Abre.bio onde vocĂȘ pode usar atĂ© 15 blocos, para um link e um projeto. Nele vocĂȘ tambĂ©m conta com o suporte via email do nosso time.

R$ 0

Atena

Melhor escolha

O plano Atena Ă© para quem gerencia mais contas ou tem mais projetos em paralelo. Com ele vocĂȘ pode ter atĂ© 10 projetos, QR codes ilimitados e 40 blocos.

R$ 19,90

/mĂȘs

Cronos

Este plano Ă© ideal para agĂȘncias que gerenciam muitas contas e sempre tem clientes novos chegando. SĂŁo links e projetos ilimitados, com 40 blocos disponĂ­veis. AlĂ©m de contar com nosso suporte por e-mail e WhatsApp.

R$ 49,90

/mĂȘs

Ficou com alguma dĂșvida?

Entre em contato com a nossa equipe que teremos o maior prazer em te ajudar!
2019 - 2022 | Abre.bio - Todos os direitos reservados
Aviso: Este produto nĂŁo garante a obtenção de resultados. Qualquer referĂȘncia ao desempenho de uma estratĂ©gia nĂŁo deve ser interpretada como uma garantia de resultados.

Blocos

Éos

Atena

Cronos

Avatar

TĂ­tulo

ParĂĄgrafo

Link

Redes Sociais

Grid de Imagem

Captura de e-mail

Captura de telefone

HTML Personalizado

Divisor

F.A.Q

Contador

Call to Action (CTA)

Item Externo

Compartilhamento

Arquivo para Download

PayPal

Doação

Venda de Produto

Venda de Serviço

Feed RSS

VCard

Player de Áudio

Player de VĂ­deo

Redes Sociais

Post do Facebook

Post do Instagram

Post do Reddit

Server do Discord

Feed do YouTube

Player do SoundCloud

Player do Spotify

Player do YouTube

Twitch ao vivo

Player do Vimeo

TikTok

Player da Apple Music

Player do Tidal

Player da Anchor FM